حکمت مطهر

شاید شما هم مثل بنده از معلم ها خیری ندیده باشید! اما این شعر زیبا و پر مفهوم را در روز معلم تقدیم به معلمان واقعی و دلسوز می کنیم. فایل صوتی سرود خوانده شده توسط مجید اخشابی هم ضمیمه متن شده است. حکمت مطهر(پور اسلام) برزویه کو وان هوش و هنگ  /  فرزانگان رود […]

یا زهرا

عشق یعنی دل سپردن در الست از می وصل الهی مستِ مست عشق یعنی ذکر ناموس خدا یا علی گفتن به زیر دست و پا عشق یعنی جلوه صبر خدا شرم ایوب نبی از مرتضی عشق بر دلداده فرمان می‌دهد عاشق جان داده را جان می‌دهد عشق باعث شد که دل سامان گرفت پشت درب […]