سفر به دبی

بالاخره ما هم پامون به خارج از کشور رسید و ناکام از دنیا نرفتیم. از ۳ تا ۸ مهر امسال طبق معمول هر سال نمایشگاه جیتکس برقرار بود که بنده پارسال هم می خواستم برم اما به خاطر آماده نشدن گذرنامه جور نشد. اما امسال برنامه ریزی بنده درست پیش رفت و تونستم به این […]