تغییرات جدید در سایت گروه

خوب بعد از مدتی کار کردن با حدود ۱۰۰ کاربر تغییراتی در سایت گروه داده شد. از جمله تغییرات میشه به موارد زیر اشاره کرد: کوچک کردن قسمت وسط و اضافه ستون سمت راست اضافه بلوک سایت های دیگر برای مشخص کردن صفحات کاربران در سایت های دیگر فیلتر کردن نوع مطالب قابل نمایش در […]