ماهواره های starlink و اینترنت از فضا

اینترنت پدیده ای هست که همه ما این روزها به اون وابسته هستیم اما بخش بزرگی از دنیا هنوز به اینترنت وصل نشده اند یا دسترسی مناسبی به اینترنت ندارند. این مساله پتانسیل بالایی برای فعالیت در این زمینه ایجاد کرده و شرکت هایی مثل SpaceX سعی دارند از این فرصت برای ایجاد درآمد استفاده […]